Депонентска карта

Чрез сметка 421 се отчитат вземанията и задълженията към персонала по начислени възнаграждения и други плащания. Аналитичното отчитане към сметка 421 може да се организира с депонентски карти – за депонираните заплати.

 

Има още

Указание на НОИ относно особеностите при осигурителните книжки

УКАЗАНИЕ № 910168 от 16.03.2012 г. относно особености при заверяване на осигурителните книжки след определяне на окончателния размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица за 2011г.

 

Има още

Държавен вестник бр.26 от 30.03.2012г.

Държавен вестник, брой 26 от 30.03.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.
Има още

Избиране на съд при издаване на заповед за изпълнение

Парламентът реши кредиторът да има възможност да избере съда при издаването на заповед за изпълнение.

 

 

Има още

Прокуратурата е сезирана за неизплатени заплати

Социалният министър Тотю Младенов сезира прокуратурата за неизплатените заплати на металурзите в Оловно-цинковия комбинат (ОЦК) в Кърджали.
Окръжната прокуратура е сезирана за престъпление по чл. 227б от Наказателния кодекс (НК), тъй като собственикът на ОЦК Валентин Захариев не е уведомил съда за изпадане в неплатежоспособност в 30-дневен срок от спиране на плащанията. В такива случаи законът предвижда до 3 години лишаване от свобода или глоба до 5000 лева.

 

Има още

Държавен вестник бр.25 от 27.03.2012 г.

Държавен вестник, брой 25 от 27.03.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Неполагане на дължимата грижа от митническите органи

Според Съда на Европейския съюз,неполагането на дължима грижа от страна на националните митнически органи може да доведе до възникването на особено положение, оправдаващо опрощаването на митническо задължение.

Същото се отнася и за случаите, в които посочените органи приемат недостатъчно обезпечение за покриване на митническото задължение, възникнало в резултат на съвкупност от операции по външен общностен транзит.

 

Има още

Парламентът прие на първо четене законопроекта за младежта

Народното събрание прие на първо четене законопроекта за младежта,внесен от Министерския съвет. Законопроектът предвижда Министерството на образованието, младежта и науката да създаде Национална информационна система за младежта.

 

Има още

Решение на Европейския съд за свободното предоставяне на услуги

 

Хотелиерите, които излъчват звукозаписи в стаите на хотела си, трябва да заплатят справедливо възнаграждение на продуцентите. Държавите членки не могат да освободят тези хотелиери от задължението да заплатят такова възнаграждение.

Има още

Държавен вестник бр.24 от 23.03.2012 г.

Държавен вестник, брой 24 от 23.03.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.
Има още