Държавен вестник бр. 13 от 14.02.2012 г.

Държавен вестник брой: 13, от дата 14.02.2012 г.

С курсив са обозначени актове, които са изменени с акт, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Народно събрание

РЕШЕНИЕ във връзка с разискванията по питането на народните представители Георги Пирински, Янаки Стоилов и Мая Манолова към министъра на външните работи Николай Младенов относно предложения по доклада на ограничената мисия на ОССЕ/СДИЧП за наблюдение на „Президентските и местните избори – 23 и 30 октомври 2011 г.“
РЕШЕНИЕ във връзка с избор на инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19 от 8 февруари 2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за изплащане на еднократна финансова помощ на законните наследници на починалите при наводнението вследствие на обилните валежи на територията на област Хасково

Министерство на външните работи

КОНСУЛСКА КОНВЕНЦИЯ между Република България и Черна гора

Министерство на околната среда и водите

ПРОТОКОЛ за стратегическа екологична оценка към Конвенцията по оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 2004 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения в и от официалната сортова листа на Република България
НАРЕДБА № 12 от 2004 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения в и от официалната сортова листа на Република България

Министерство на културата

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-00-0005 от 2010 г. за условията и реда за възпроизвеждане на културни ценности в копия, реплики и предмети с търговско предназначение
НАРЕДБА № Н-00-0005 от 2010 г. за условията и реда за възпроизвеждане на културни ценности в копия, реплики и предмети с търговско предназначение

Министерство на образованието, младежта и науката

НАРЕДБА № 20 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Продавач-консултант“
НАРЕДБА № 3 от 2006 г. за придобиване на квалификация по професия „Продавач-консултант“
НАРЕДБА № 21 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Брокер“
НАРЕДБА № 22 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Търговски представител“
НАРЕДБА № 23 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Сътрудник в маркетингови дейности“
НАРЕДБА № 24 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Финансист“
НАРЕДБА № 30 от 2003 г. за придобиване на квалификация по професия „Финансист“

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони
НАРЕДБА № 2 от 2007 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници
НАРЕДБА № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници

Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА № РД-07-1 от 2 февруари 2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност
НАРЕДБА № 8 от 1987 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност, издадена от председателя на Комитета по труда и социалното дело, министъра на народното здраве и председателя на ЦС на БПС

Публикувано в Апис Право, Законодателни промени от apisblog. Постоянна връзка.

За apisblog

С помощта на Апис Блог лесно и бързо можете: Да научите последните новости от българската правна теория и практика Да следите последните изменения в нормативните актове Да се запознаете с актуална подбрана съдебна практика на българските и европейските юрисдикции Да прочетете ценни и полезни авторски публикации или техни анотации Да научите за предстоящите събития, организирани от Апис Да получите полезна информация и съвети за продуктите на Апис и много други.

Вашият коментар