Премахване на бариерите пред електронните разплащания в ЕС

Притежавате виртуален билет за влак, връщате пари на приятел чрез мобилния си телефон, пазарувате хранителни продукти онлайн или плащате с дебитната си карта в чужбина — начинът, по който европейските граждани плащат и пазаруват, се променя радикално. Една надеждна и прозрачна интегрирана платежна среда в целия ЕС би могла да създаде по-ефикасни, по-модерни и по-безопасни платежни инструменти в полза на потребителите, търговците и доставчиците на платежни услуги. Въз основа на приетата днес консултация по Зелената книга Комисията очаква гледните точки на заинтересованите страни по отношение на препятствията пред по-нататъшната пазарна интеграция и начините за тяхното преодоляване. Срокът за представяне на мнения по тази консултация е 11 април 2012 г.

 

Електронните плащания са от съществено значение за всички потребители, независимо дали пазаруват на място в търговските обекти или по интернет. В рамките на ЕС броят на разплащателните карти в употреба надхвърля 700 милиона, възможностите, които електронната търговия предлага, са огромни, а броят на смартфоните се увеличава драстично. В Зелената книга се анализират препятствията пред интеграцията на европейския пазар по отношение на тези обещаващи технологии на плащане.

 

Мишел Барние, комисар по вътрешния пазар и услугите, заяви: „Европа има възможността да бъде в авангарда на развитието на разбирането за „извършване на плащане“ в бъдещето. При сегашното ниво на фрагментация на пазара обаче ние няма да можем да постигнем тази цел. Надеждните, ефикасни, конкурентоспособни и иновативни електронни плащания играят решаваща роля, за да могат потребителите, търговците на дребно и фирмите да се ползват в пълна степен от предимствата на единния пазар, както и да бъде насърчено развитието на електронната търговия. Консултацията, която откриваме днес, отговаря напълно на мандата на Комисията, насочен към икономическия растеж и създаването на работни места, и се основава на достиженията в областта на платежните услуги на дребно“.

 

Заместник-председателят Хоакин Алмуния добави: „Неефективните платежни системи в Европейския съюз неоправдано повишават разходите по сделките, подкопават глобалната конкурентоспособност на европейската икономика и ограничават потенциала ѝ за растеж. Европейските потребители, търговци и фирми заслужават платежни услуги в крак с 21 век: прозрачни, с истинска добавена стойност и оптимално използване на нашите технологии“.

 

Контекст

В Зелената книга се разглежда настоящото положение по отношение на плащанията с карта, по интернет и чрез мобилен телефон в Европа, посочват се разминаванията между сегашната ситуация и представата за напълно интегриран пазар на плащанията, както и пречките, създали тези пропуски. Целта на Зелената книга е да провокира широка дискусия със заинтересованите страни, която да потвърди или допълни анализа на Комисията и да помогне за определянето на най-добрия начин за засилване на пазарната интеграция.

 

Основните въпроси, посочени в настоящата книга, се отнасят до:

– достъпа до пазара и навлизането на пазара на съществуващи и нови доставчици на услуги;

– сигурността на плащанията и защитата на данните;

– прозрачното и ефикасно ценообразуване на платежните услуги;

– техническата стандартизация;

– оперативната съвместимост между доставчиците на услуги.

 

Още един ключов въпрос, обхващащ всички гореизброени аспекти, е правилното управление. С други думи кой е най-добрият начин да бъдат въведени мерките за отстраняване на установените пречки, гарантиращ материализиране на ползите в разумен срок.

 

Въпреки досегашната активна позиция на Комисията спрямо картовите плащания, най-вече в рамките на Единната зона за плащания в евро (SEPA) и чрез прилагане на законодателството в областта на конкуренцията (вж. решенията на Комисията, адресирани до MasterCard и Visa) , плащанията по интернет и чрез мобилен телефон са сравнително нови области на политиката на европейско равнище. При изготвяне на Зелената книга Комисията е разгледала много широк кръг от области, потенциално свързани с посочените.

 

Мнения относно Зелената книга могат да се изпращат до 11 април 2012 г. След внимателен анализ на резултатите от консултацията Комисията ще обяви бъдещите стъпки, които следва да бъдат предприети до лятото на 2012 г.

 

Публикувано в Други с етикети от apisblog. Постоянна връзка.

За apisblog

С помощта на Апис Блог лесно и бързо можете: Да научите последните новости от българската правна теория и практика Да следите последните изменения в нормативните актове Да се запознаете с актуална подбрана съдебна практика на българските и европейските юрисдикции Да прочетете ценни и полезни авторски публикации или техни анотации Да научите за предстоящите събития, организирани от Апис Да получите полезна информация и съвети за продуктите на Апис и много други.

Вашият коментар