Държавен вестник бр. 9 от 31.01.2012 г.

Държавен вестник брой: 9, от дата 31.01.2012 г.

С курсив са обозначени актове, които са изменени с акт, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.
 
 

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11 от 24 януари 2012 г. за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, приет с Постановление № 202 на Министерския съвет от 2010 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12 от 27 януари 2012 г. за изменение на Наредбата за условията и реда за отпечатване, съхраняване, полагане, анулиране, бракуване, унищожаване и отчитане на визови стикери и на бланки за поставяне на визи, приета с Постановление № 92 на Министерския съвет от 2003 г.
НАРЕДБА за условията и реда за отпечатване, съхраняване, полагане, анулиране, бракуване, унищожаване и отчитане на визови стикери и на бланки за поставяне на визи
РЕШЕНИЕ № 48 от 27 януари 2012 г. за прилагане на безвизов режим към притежателите на валидни единни (шенгенски) визи, валидни визи за дългосрочно пребиваване и разрешения за пребиваване, издавани от държавите членки, които изцяло прилагат достиженията на правото от Шенген, както и от Швейцария и Лихтенщайн

Министерство на външните работи

СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и правителството на Държавата Катар за освобождаване от изискванията за визи на притежателите на дипломатически и специални паспорти

Министерство на вътрешните работи

СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и правителството на Румъния относно съвместен контрол за преминаване на границата

Министерство на земеделието и храните

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Националната служба по зърното и фуражите към министъра на земеделието и храните
УСТРОЙСТВЕН правилник на Националната служба по зърното и фуражите към министъра на земеделието и храните
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените операционни програми
НАРЕДБА № 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените операционни програми
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2008 г. за изискванията за търговия с яйца за консумация
НАРЕДБА № 1 от 2008 г. за изискванията за търговия с яйца за консумация

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Неонатология“
НАРЕДБА № 34 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Неонатология“

Министерство на образованието, младежта и науката

НАРЕДБА № 4 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Корабен монтьор“
НАРЕДБА № 18 от 2006 г. за придобиване на квалификация по професия „Корабен монтьор“
НАРЕДБА № 5 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Строител“
НАРЕДБА № 6 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Строител-монтажник“
НАРЕДБА № 20 от 2006 г. за придобиване на квалификация по професията „Строител-монтажник“

Министерство на финансите

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 3 от 2005 г. за условията и реда за предоставяне на средства за субсидиране на превоза на пътниците по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони
НАРЕДБА № 3 от 2005 г. за условията и реда за предоставяне на средства за субсидиране на превоза на пътниците по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони
НАРЕДБА за изменение на Наредба № 2 от 2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници
НАРЕДБА № 2 от 2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници
 

Публикувано в Апис Право, Законодателни промени от apisblog. Постоянна връзка.

За apisblog

С помощта на Апис Блог лесно и бързо можете: Да научите последните новости от българската правна теория и практика Да следите последните изменения в нормативните актове Да се запознаете с актуална подбрана съдебна практика на българските и европейските юрисдикции Да прочетете ценни и полезни авторски публикации или техни анотации Да научите за предстоящите събития, организирани от Апис Да получите полезна информация и съвети за продуктите на Апис и много други.

Вашият коментар