Държавен вестник бр. 8 от 27.01.2012 г.

Държавен вестник брой: 8, от дата 27.01.2012 г.

Връзките по-долу са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

 

Нови актове

Министерски съвет

Постановление № 8 от 18 януари 2012 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Националния институт за недвижимо културно наследство

Постановление № 10 от 20 януари 2012 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за заплащане на лицензионната такса по Договора за лиценз между Ав­стралийския съюз, представляван от Департамента по здравеопазване и застаряване, и Република България, представлявана от Министерството на здравеопазването, относно определени права на използване на Класификационната система AR-DRG, сключен на 4 ноември 2011 г., ратифициран със закон

Решение № 38 от 18 януари 2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Изместване на съществуващ път ІІІ – 868 Девин – Михалково от км 41+780 до км 59+408 (км 61+735 по новото трасе) към проект „Хидровъзел „Цанков камък“ на територията на община Девин, област Смолян

Решение № 40 от 20 януари 2012 г. за предоставяне на концесия по право за добив на подземни богатства от на­ходище „Дионисо – 2“, община Мездра, област Враца

Министерство на здравеопазването

Споразумение между правителство­то на Република България и правителството на Република Индия за съ­трудничество в областта на здравеопазването и медицината

Министерство на вътрешните работи

Наредба № Із-9 от 9 януари 2012 г. за условията и реда за постъпване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи

Министерство на образованието, младежта и науката

Наредба № 1 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Монтьор на транспортна техника“

Наредба № 2 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Монтьор на подемно-транспортна техника“

Наредба № 3 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Монтьор на железопътна техника“

Централна избирателна комисия

Решение № 1577-НС от 23 януари 2012 г. за обявяване за избрана за народен представител в 3. многомандатен избирателен район – Варна, Лилия Кирилова Христова от листата на ПП „ГЕРБ“ на мястото на Емануил Младенов Манолов

Решение № 1578-НС от 23 януари 2012 г. за обявяване за избран за народен представител в 27. многомандатен избирателен район – Стара Загора, Христо Георгиев Чаушев от листата на ПП „ГЕРБ“ на мястото на Йордан Петров Николов

 

Изменителни актове

Министерски съвет

Постановление № 7 от 18 януари 2012 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Постановление № 9 от 20 януари 2012 г. за изменение и допълнение на Постановление № 110 на Министерския съвет от 2010 г. за създаване на Съвет за развитие при Министерския съвет

Публикувано в Апис Право, Законодателни промени от apisblog. Постоянна връзка.

За apisblog

С помощта на Апис Блог лесно и бързо можете: Да научите последните новости от българската правна теория и практика Да следите последните изменения в нормативните актове Да се запознаете с актуална подбрана съдебна практика на българските и европейските юрисдикции Да прочетете ценни и полезни авторски публикации или техни анотации Да научите за предстоящите събития, организирани от Апис Да получите полезна информация и съвети за продуктите на Апис и много други.

Вашият коментар