Държавен вестник бр. 7 от 24.01.2012 г.

Държавен вестник брой: 7, от дата 24.01.2012 г.

Връзките по-долу са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

 

Нови актове

 

Народно събрание

Решение за определяне на Комисия за одитиране на годишните финансови отчети на Сметната палата за 2009 и 2010 г.

Решение за забрана върху прилагането на технологията хидравлично разбиване при проучване и/или добив на газ и нефт на територията на Република България

 

Министерски съвет

Постановление № 5 от 18 януари 2012 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете по общата стратегическа рамка на Европейския съюз за програмния период 2014 – 2020 г.

Постановление № 6 от 18 януари 2012 г. за осигуряване на средства за крайни декодиращи устройства на лица със специфични социални потребности за приемане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване и за провеждане на национална информационна кампания за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване

 

Министерство на културата

Наредба № Н-2 от 12 януари 2012 г. за определяне размера на възнаграждението на лицата, предали вещи по реда на чл. 93 от Закона за културното наследство или съобщили ценна информация за такива вещи

 

Министерство на вътрешните работи

Инструкция № Із-33 от 11 януари 2012 г. за реда за осъществяване на неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия

Инструкция № Із-37 от 12 януари 2012 г. за условията и реда за носене на служебно оръжие от държавните служители в Министерството на вътрешните работи

 

Изменителни актове

 

Народно събрание

Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда

 

Министерски съвет

Решение № 39 от 19 януари 2012 г. за оттегляне на Решение № 427 на Министерския съвет от 2011 г. за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта „Блок 1 Нови пазар“, разположена на територията на областите Разград, Силистра, Добрич, Шумен и Варна

 

Министерство на финансите

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

 

Публикувано в Апис Право, Законодателни промени с етикети от apisblog. Постоянна връзка.

За apisblog

С помощта на Апис Блог лесно и бързо можете: Да научите последните новости от българската правна теория и практика Да следите последните изменения в нормативните актове Да се запознаете с актуална подбрана съдебна практика на българските и европейските юрисдикции Да прочетете ценни и полезни авторски публикации или техни анотации Да научите за предстоящите събития, организирани от Апис Да получите полезна информация и съвети за продуктите на Апис и много други.

Вашият коментар