Държавен вестник бр. 4 от 13.01.2012 г.

Държавен вестник брой: 4, от дата 13.01.2012 г.

Връзките по-долу са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

 

Нови актове

 

Министерски съвет

Постановление № 1 от 5 януари 2012 г. за приемане на Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им

 

Министерство на отбраната

Споразумение за сътрудничество между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Украйна

 

Върховен административен съд

Решение № 15898 от 1 декември 2011 г. по административно дело № 625 от 2011 г.

Публикувано в Апис Право, Задължително тълкуване, Законодателни промени от apisblog. Постоянна връзка.

За apisblog

С помощта на Апис Блог лесно и бързо можете: Да научите последните новости от българската правна теория и практика Да следите последните изменения в нормативните актове Да се запознаете с актуална подбрана съдебна практика на българските и европейските юрисдикции Да прочетете ценни и полезни авторски публикации или техни анотации Да научите за предстоящите събития, организирани от Апис Да получите полезна информация и съвети за продуктите на Апис и много други.

Вашият коментар