fbpx

Държавен вестник бр. 3 от 10.01.2012 г.

Държавен вестник брой: 3, от дата 10.01.2012 г.

Връзките по-долу са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

 

Нови актове

 

Министерски съвет

Решение № 966 от 30 декември 2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – кавернозни варовици, от находище „Свети Георги“, участък „Изток“ и участък „Запад“, разположено в землището на с. Сладун, община Свиленград, област Хасково, на ЕТ „Алекс – Ко – Александър Койчев“ – София

 

Министерство на здравеопазването

Национален рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2012 г.

 

Национален рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2012 г.

 

Изменителни актове

 

Министерски съвет

Постановление № 377 от 30 декември 2011 г. за изменение на Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, приета с Постановление № 177 на Министерския съвет от 2011 г.

 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Изменение на Заемното споразумение „Проект за развитие на общинската инфраструктура“ между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, сключено чрез размяна на писма от 5 и 17 май 2011 г.

 

Министерство на финансите

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2010 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки

 

Напиши коментар

Трябва да сте влезли, за да публикувате коментар.

Архив
Поверителност
https://apis.bg/bg/privacy-notice-bg