Държавен вестник бр. 1 от 03.01.2012 г.

Държавен вестник брой: 1, от дата 03.01.2012 г.

Връзките по-долу са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

 

Нови актове

Министерски съвет

Тарифа за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните

Наредба за реда и начина за ограничаване на производството, употребата или пускането на пазара на определени опасни химични вещества, смеси и изделия от Приложение XVII на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)

 

Министерство на здравеопазването

Наредба № 12 от 22 декември 2011 г. за условията и реда за заплащане на лечение на български граждани в чужбина по чл. 82, ал. 1, т. 8 от Закона за здравето

 

Министерство на околната среда и водите

Наредба № Н-3 от 28 ноември 2011 г. за предоставяне на информация от ведомства и научни институти с бюджетно финансиране и водоползвателите, чиято дейност оказва значимо въздействие върху състоянието на водите

 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ

 

Публикувано в Апис Право, Законодателни промени от apisblog. Постоянна връзка.

За apisblog

С помощта на Апис Блог лесно и бързо можете: Да научите последните новости от българската правна теория и практика Да следите последните изменения в нормативните актове Да се запознаете с актуална подбрана съдебна практика на българските и европейските юрисдикции Да прочетете ценни и полезни авторски публикации или техни анотации Да научите за предстоящите събития, организирани от Апис Да получите полезна информация и съвети за продуктите на Апис и много други.

Едно мнение по „Държавен вестник бр. 1 от 03.01.2012 г.

  1. Pingback: Държавен вестник бр. 106, от 30.12.2011 г.

Вашият коментар