Предстоящи изменения в данъчното законодателство

Парламентът обсъжда на второ четене промени в данъчните закони. Според седмичната програма се предвижда да бъдат разгледани на второ четене изменения в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в Закона за акцизите и данъчните складове и в Закона за данък върху добавената стойност.

Депутатите трябва да разгледат на второ четене и законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2012 г., както и проекта за бюджет на държавното обществено осигуряване за следващата година. Парламентът да обсъди проекта за държавен бюджет за 2012 година в четвъртък като първа точка от заседанието си, предвижда програмата на Народното събрание за тази седмица. Като първа точка за петък в дневния ред е записано второто четене на промените в Кодекса на труда. В програмата са включени и промени на първо четене в Закона за собствеността, а на второ четене – в Закона за електронните съобщения.

Източник: http://parliament.bg/

Публикувано в Законодателни промени с етикети , от apisblog. Постоянна връзка.

За apisblog

С помощта на Апис Блог лесно и бързо можете: Да научите последните новости от българската правна теория и практика Да следите последните изменения в нормативните актове Да се запознаете с актуална подбрана съдебна практика на българските и европейските юрисдикции Да прочетете ценни и полезни авторски публикации или техни анотации Да научите за предстоящите събития, организирани от Апис Да получите полезна информация и съвети за продуктите на Апис и много други.

Вашият коментар