Парламентът прие на второ четене Закона за Българската телеграфна агенция

БТА се определя като национален независим информационен институт на България

Агенцията ще бъде юридическо лице на бюджетна издръжка – първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, със седалище София.

 

Определят се принципите, от които БТА се ръководи при осъществяване на своята дейност, сред които независимост, обективност, добросъвестност, свободно търсене и бързо разпространяване на пълна, точна, безпристрастна, достоверна и навременна информация.

 

Не се допуска БТА да разпространява информационни продукти, в които се пропагандира или възхвалява война, насилие, жестокост, както и политическа, етническа и религиозна нетърпимост.

Въвежда се петгодишен мандат за генералния директор на агенцията, който се избира и освобождава от парламента два месеца преди изтичане на мандата на действащия генерален директор. При избирането си той ще полага клетва пред Народното събрание. Директорът е задължен да представя за обсъждане в парламента отчети за дейността си, включително финансови, не по-късно от 31 октомври – за първото полугодие, и най-късно до 30 април за предходната година.

Публикувано в Законодателни промени с етикети от apisblog. Постоянна връзка.

За apisblog

С помощта на Апис Блог лесно и бързо можете: Да научите последните новости от българската правна теория и практика Да следите последните изменения в нормативните актове Да се запознаете с актуална подбрана съдебна практика на българските и европейските юрисдикции Да прочетете ценни и полезни авторски публикации или техни анотации Да научите за предстоящите събития, организирани от Апис Да получите полезна информация и съвети за продуктите на Апис и много други.

Вашият коментар