Европейската комисия засилва правата за консулска закрила, за да помогне на милиони европейци в чужбина

 
Европейската комисия предложи днес подобряване на помощта за гражданите на ЕС, оказали се при пътуване в чужбина в кризисна ситуация — като например при случилото се в Япония, Либия или Египет тази година — или в други извънредни ситуации. Целта е да се улесни сътрудничеството между консулските органи и да се укрепи правото на гражданите на ЕС на консулска закрила.

 

Гражданите на ЕС в чужбина имат право да потърсят помощ във всяко едно консулство или посолство на друга държава-членка на ЕС, когато собствената им държава-членка не е представена в съответната страна. Държавите-членки на ЕС трябва също така да помагат за евакуирането на гражданите по същия начин, както биха го сторили за собствените си граждани. С настоящите предложения тези права ще бъдат засилени, като се пояснява кога за даден гражданин се счита, че не е представен, и се уточнява видът на помощта, която държавите-членки обикновено оказват в случай на нужда като арест, сериозен инцидент или изгубени документи.

 

Комисията също така разработи интерактивен уебсайт, посветен на консулската закрила, на който се посочва информация за връзка с всички посолства и консулства на държавите-членки извън ЕС, като търсенето може да се извършва по гражданство на държава-членка на ЕС или по трета държава.

 

„Всички 27 държави-членки трябва да гарантират най-добрата възможна подкрепа за гражданите на ЕС, когато те се нуждаят от помощ извън ЕС – независимо от тяхната националност

Правото на еднаква консулска закрила може да бъде чудесен пример за солидарността на ЕС в целия свят. При кризи като тези в Япония, Либия или Египет тази година, или в лични извънредни ситуации като изгубването на паспорт или лични вещи, благодарение на правилата на ЕС за координация гражданите ще имат яснота по отношение на това каква помощ могат да очакват, а работата на консулските служители ще бъде улеснена“.

заяви комисарят по правосъдието Вивиан Рединг.

 

Неотдавнашните сериозни кризи подчертаха значението на консулската закрила извън ЕС. Около 150 000 граждани на ЕС бяха засегнати от кризите в Либия и Египет след демократичните бунтове през пролетта на 2011 г. и след земетресението и вълната цунами в Япония през март 2011 г. Много от тях получиха помощ от консулствата или посолствата на други държави-членки на ЕС там, където тяхната собствена държава-членка (вече) няма представителство.

 

Правото на консулска закрила важи и в ситуации от ежедневието, например когато даден турист се разболее сериозно или стане жертва на престъпление.

 

Публикувано в Събития с етикети , от apisblog. Постоянна връзка.

За apisblog

С помощта на Апис Блог лесно и бързо можете: Да научите последните новости от българската правна теория и практика Да следите последните изменения в нормативните актове Да се запознаете с актуална подбрана съдебна практика на българските и европейските юрисдикции Да прочетете ценни и полезни авторски публикации или техни анотации Да научите за предстоящите събития, организирани от Апис Да получите полезна информация и съвети за продуктите на Апис и много други.

Вашият коментар