Автоматизиран начин за проверка на фирми

Във връзка с изтичане срока на пререгистрация до 31.12.2011 г. на търговците, клоновете на чуждестранни търговци и кооперациите, съгласно § 4 и 5 от Закона за търговския регистър и необходимостта от информация за непререгистриралите се към момента Ваши клиенти, изпълнители и контрагенти, бихме желали да Ви предложим демонстрация на системата:

 

„Автоматизиран начин за проверка на фирми”, която идентифицира кои фирми са пререгистрирани и кои все още не са пререгистрирани в Търговския регистър – за достъп попълнете формата тук.

 

Пререгистрацията в Търговския регистър е задължителна за търговците – ООД, ЕООД, АД, ЕАД, СД, КД, КДА и ЕТ, клоновете на чуждестранни търговци и кооперациите. Останалите – самоосигуряващите се, сдруженията с нестопанска цел, държавната администрация и др. остават субекти по Регистър БУЛСТАТ.

 

С помощта на предложения демонстрационен достъп можете да проверите до 10 фирми. Ако желаете да ползвате системата за проверка на по-големи масиви от данни, ще Ви изпратим оферта.

 

Ако желаете да разгледате и другите продукти от системата АПИС 7 – пишете на [email protected] или се обадете на тел. 02 9804827.

Публикувано в Други с етикети от apisblog. Постоянна връзка.

За apisblog

С помощта на Апис Блог лесно и бързо можете: Да научите последните новости от българската правна теория и практика Да следите последните изменения в нормативните актове Да се запознаете с актуална подбрана съдебна практика на българските и европейските юрисдикции Да прочетете ценни и полезни авторски публикации или техни анотации Да научите за предстоящите събития, организирани от Апис Да получите полезна информация и съвети за продуктите на Апис и много други.

Вашият коментар