Забрана за установяване на задължение за филтриране в информационното общество

Практика на Съда на ЕС

 

Правото на ЕС не допуска разпореждане, прието от национална юрисдикция, да се наложи на доставчик на интернет услуги да въведе система за филтриране, за да се предотврати незаконното изтегляне на файлове. Подобно разпореждане не е съобразено със забраната за налагане на такъв доставчик на общо задължение за контрол, нито с изискването да се осигури справедливо равновесие между, от една страна, правото върху интелектуална собственост и, от друга страна, свободата на стопанската инициатива, правото на защита на личните данни и свободата на получаване или разпространяване на информация.

 

Източник: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_16799

Публикувано в Избрано от Апис Практика с етикети от apisblog. Постоянна връзка.

За apisblog

С помощта на Апис Блог лесно и бързо можете: Да научите последните новости от българската правна теория и практика Да следите последните изменения в нормативните актове Да се запознаете с актуална подбрана съдебна практика на българските и европейските юрисдикции Да прочетете ценни и полезни авторски публикации или техни анотации Да научите за предстоящите събития, организирани от Апис Да получите полезна информация и съвети за продуктите на Апис и много други.

Вашият коментар