fbpx

Разяснение на НОИ относно правото на пенсия

Във връзка със запитвания от страна на граждани, изпълнили или изпълняващи до края на 2011 г. настоящите условия за пенсиониране, Националният осигурителен институт (НОИ) напомня, че според разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО) правото на пенсия не се погасява по давност. Това означава, че веднъж придобито, то може да бъде упражнено от правоимащите лица при същите условия и през следващите години.

.

Лицата, които през 2011 г. са изпълнили условията за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст – имат навършени 60 години за жените и 63 години за мъжете и съответно 34 години осигурителен стаж за жените и 37 години осигурителен стаж за мъжете, ще могат да се пенсионират и през 2012 г. и през следващите години, независимо от това дали има промени в условията за пенсиониране.

.

Изключение от посоченото общо правило е налице, когато в КСО са предвидени други специфични условия за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или има ограничение във времето на действието на правните норми.

.

Такива са случаите при пенсиите на:

– лицата по чл. 69 от КСО – военнослужещи, държавни служители по Закона за Министерство на вътрешните работи, Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, от Държавна агенция “Национална сигурност” и др., които могат да се пенсионират при уволнение без оглед на възрастта. По отношение на тях правото на пенсия се преценява съобразно условията за пенсиониране към датата на уволнението;

– лицата, работещи при условията на първа и втора категория труд, за които пенсии от държавното обществено осигуряване могат да бъдат отпускани до 31 декември 2014 г. като след тази дата пенсиите им ще бъдат отпускани от професионалните пенсионни фондове. По отношение на тези лица правото на пенсия се преценява към датата, към която са изпълнили първоначално условията за пенсиониране, в случай че подадат молба за отпускане на пенсия до 31 декември 2014 г.;

– учителите, които придобиват право на пенсия 3 години по-рано от възрастта за трета категория труд. По отношение на тези лица правото на пенсия се преценява към датата на първоначалното изпълнение на условията за придобиването й, ако са освободени от работа от учителска длъжност.

.

Допълнителна информация относно запазването на придобито право на пенсия от лицата по чл. 69 КСО, лицата, работещи при условията на първа и втора категория труд и от учителите можете да получите в териториалните поделения на НОИ по места.

Напиши коментар

Трябва да сте влезли, за да публикувате коментар.

Архив
Поверителност
https://apis.bg/bg/privacy-notice-bg