Приемането на наследството не може да се предполага

Приемането на наследството не може да се предполага, то трябва да бъде ясно и недвусмислено установено, дори когато е мълчаливо. Конклудентните действия трябва да са такива, че да сочат на действителната воля на наследника да приеме наследството.

По-подробно вж. Решение № 64 от 24.02.2010 г. на ВКС по гр. д. № 3838/2008 г., IV г. о., ГК, докладчик съдията Албена Бонева

Временен достъп до Апис Уеб

 

 

Напиши коментар

Трябва да сте влезли, за да публикувате коментар.

Архив