Относно обезщетение за неимуществени вреди, претърпени от непозволено увреждане

Решение № 22 от 29.01.2009 г. на ВКС по гр. д. № 6384/2007 г., IV г. о., ГК, докладчик съдията Светла Цачева

чл. 45 ЗЗД

чл. 52 ЗЗД


В обжалваното решение на Бургаски апелативен съд е прието за установено, че на 27.07.2003 г. ответниците са извършвали незаконна сеч в местността „Д“ в землището на гр. Е., при която падащо дърво е ударило и причинило смъртта на случайно преминаващия край мястото С. Я. С определение от 22.12.2004 г. на Ямболски окръжен съд по н.о.х.д. № 587/2004 г. е било одобрено споразумение, сключено между окръжна прокуратура гр. Я. и обвиняемите С. Ж. С. и Б. И. П., които са се признали за виновни в това, че на 27.07.2003 г., действувайки като независими съизвършители по непредпазливост са причинили смъртта на С. Я. Я. чрез действия, спадащи към правно регламентирана дейност, представляващи източник на повишена опасност, която нямат право да упражняват – незаконна сеч на високи дървета, което съставлява престъпление по чл. 123, ал. 4 вр. с ал. 2 вр. с ал. 1 и чл. 20, ал. 2 НК, за което име определено наказание по една година лишаване от свобода, изтърпяването на което е отложено на основание чл. 66, ал. 1 НК. Ищците Я. И. Я. и Ф. Й. Я. – родители на загиналия С. Я. Я.; З. М. А., с която загиналият е живеел на съпружески начала и малолетното му дете Ф. С. Я. преживели тежко неочакваната му смърт, изживявайки огромна болка и страдание от загубата на близкия им човек.

При така установените факти, въззивният съд е приел, че предявените искове с правно основание чл. 45 ЗЗД са основателни. Приел е, че ответниците са причинили виновно вреди на ищците, изразяващи се в претърпени болки и страдания от загубата на починалия С. Я. Я., поради което е присъдил обезщетения за неимуществени вреди в размер на по 15000 лева за двамата родители Я. И. Я. и Ф. Й. Я. и за ищцата З, живяла на съпружески начала с починалия през последните четири години от живота му и майка на малолетното му дете Ф лева на Ф. С. Я. – дъщеря на загиналия.

Решението е правилно.

По делото е установено по безсъмнен начин, че в резултат на настъпилото на 27.07.2003 г. произшествие е загинал С. Я. Я., родственик и близък на ищците по делото, което им е причинило тежки морални страдания. Установено е и че увреждането е настъпило по вина на ответниците С. Ж. С. и Б. И. П., поради което изводът за ангажиране на имуществената им отговорност за причинените виновно вреди на основание чл. 45 ЗЗД е правилен, съобразен със закона и доказателствата по делото.

Касационните оплаквания относно размера на присъдените обезщетения са неоснователни. В съответствие с чл. 52 ЗЗД, съдът е определил обезщетенията по справедливост, съобразявайки всички обстоятелства, имащи отношение към претърпените неимуществени вреди. Съдът е взел предвид болката и душевните страдания от внезапната загуба, настъпила за родителите на загиналия едва на двадесет и три години С. Я.; скръбта от загубата му за неговата другарка в живота и майка на детето му З. М. А., живяла с него в отношения на дълбока привързаност, обич, грижа и разбирателство. Съобразил е и моралните страдания, преживени от малолетното му дете Ф, което със смъртта на баща си е изгубило опора в живота си, а страданията от внезапната смърт, настъпила при трагични обстоятелства ще го съпътствуват и занапред, лишено от грижите и обичта на родителя си.

Воден от изложеното и на основание чл. 218ж, ал. 1 ГПК (отм.)

Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение

РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА решение на Бургаски апелативен съд от 24.07.2007 г. по гр.д. № 82/2007 г.

Решението не подлежи на обжалване.

Публикувано в Избрано от Апис Практика с етикети от apisblog. Постоянна връзка.

За apisblog

С помощта на Апис Блог лесно и бързо можете: Да научите последните новости от българската правна теория и практика Да следите последните изменения в нормативните актове Да се запознаете с актуална подбрана съдебна практика на българските и европейските юрисдикции Да прочетете ценни и полезни авторски публикации или техни анотации Да научите за предстоящите събития, организирани от Апис Да получите полезна информация и съвети за продуктите на Апис и много други.

Вашият коментар