Възможно ли е конклудентно потвърждаване на договор, за който се изисква особена форма?

Конклудентно действие за потвърждаване на сключен договор от лице без представителна власт е изключено в случаите, при които за упълномощаването за сключване на договора е предвидена форма. В § 102, ал. 3 от ППЗПИНМ (отм.) изрично е предвидено, че съгласието между заинтересованите страни относно обезщетението за отчужден имот трябва да бъде изразено в нотариално заверено заявление до общината.

 

Следователно щом за споразумението законът е изисквал особена форма, в същата форма е трябвало да бъде дадено упълномощаването за сключването му и, респективно, в същата форма е следвало да бъде изразено и потвърждаването.

Решение № 13 от 2.02.2009 г. на ВКС по гр. д. № 6202/2007 г., IV г. о., ГК, докладчик съдията Бойка Ташева

чл. 42, ал. 2 ЗЗД

чл. 37 ЗЗД

чл. 39, ал. 3 ЗПИНМ (отм.)

§ 102, ал. 3 ППЗПИНМ (отм.)

Публикувано в Избрано от Апис Практика с етикети от apisblog. Постоянна връзка.

За apisblog

С помощта на Апис Блог лесно и бързо можете: Да научите последните новости от българската правна теория и практика Да следите последните изменения в нормативните актове Да се запознаете с актуална подбрана съдебна практика на българските и европейските юрисдикции Да прочетете ценни и полезни авторски публикации или техни анотации Да научите за предстоящите събития, организирани от Апис Да получите полезна информация и съвети за продуктите на Апис и много други.

Вашият коментар