Кога възниква правния обект?

От интересна гледна точка е поставения съществен материален въпрос по дело 291/2009 г. на ВКС. В решението Върховният касационен съд извежда едно общо правило, което отговоря на проблема:

Кога възниква годен правен обект?

Този въпрос e разгледан в светлината на вещното право, но безспорно тълкуването излиза от рамките на този клон и придобива общотеоретично правно значение.

ВКС приема че, за да е налице един правен обект, той трябва да бъде „функционално и пространствено обособен“, „годен да осъществява предназначението си„.

По съществото на спора, който се отнася до конкретно жилище, е необходимо цялата сграда, в която този обект се намира да бъде довършена най-малкото в „груб строеж“ или „до карабина“. Поради това, за да се извършват правно валидни сделки на разпореждане с отделни обекти от сградата, същата следва като цяло да е завършена в груб строеж.

В негативен смисъл приетото тълкуване има пряко отношение към въпроса за нищожността на сделките поради липса на предмет.

Към:

Решение № 98 от 16.02.2010 г. на ВКС по гр. д. № 291/2009 г., III г. о., ГК, докладчик съдията Олга Керелска

Цитирани разпоредби в решението:

Чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК, чл. 290 ГПК, чл. 291 ГПК, чл. 181 ЗУТ, чл. 26, ал. 1 ЗЗД, чл. 431, ал. 2 ГПК (отм.)

Публикувано в Избрано от Апис Практика с етикети от apisblog. Постоянна връзка.

За apisblog

С помощта на Апис Блог лесно и бързо можете: Да научите последните новости от българската правна теория и практика Да следите последните изменения в нормативните актове Да се запознаете с актуална подбрана съдебна практика на българските и европейските юрисдикции Да прочетете ценни и полезни авторски публикации или техни анотации Да научите за предстоящите събития, организирани от Апис Да получите полезна информация и съвети за продуктите на Апис и много други.

Вашият коментар