E-Curia

Съдът на Европейския съюз пуска в експлоатация компютърно приложение, наречено „e-Curia“, което дава възможност за подаване и получаване на процесуални документи само по електронен път

E-Curia   е    нова   безплатна   услуга,   предназначена   за   представителите   на   страните   в производствата пред трите юрисдикции, които съставят Съда на Европейския съюз. Занапред секретариатите на юрисдикциите ще могат да връчват и да получават всички процесуални документи по електронен път чрез това сигурно компютърно приложение. Адвокатите, както и процесуалните представители на държавите членки и на институциите, органите, службите и агенциите  на  Съюза,  които  ще  използват  приложението,  ще  могат  вече  да  не  изпращат процесуалните  документи на хартиен носител и няма да са длъжни да представят заверени преписи от тези документи.

 

Приложението e-Curia е конкретен израз на волята на институцията оптимално да оползотвори потенциала на информационните технологии, за да увеличи ефикасността на работата си в интерес на страните в процеса.

 

За да могат да ползват e-Curia, заинтересованите лица трябва да поискат регистрация за достъп   чрез  съответния  формуляр,  който  може  да  бъде  намерен  на  интернет  адрес http://curia.europa.eu/e-Curia.

Публикувано в Любопитно с етикети от apisblog. Постоянна връзка.

За apisblog

С помощта на Апис Блог лесно и бързо можете: Да научите последните новости от българската правна теория и практика Да следите последните изменения в нормативните актове Да се запознаете с актуална подбрана съдебна практика на българските и европейските юрисдикции Да прочетете ценни и полезни авторски публикации или техни анотации Да научите за предстоящите събития, организирани от Апис Да получите полезна информация и съвети за продуктите на Апис и много други.

Вашият коментар