Държавен вестник брой 94, от дата 29.11.2011 г.

Държавен вестник брой: 94, от дата 29.11.2011 г.

Връзките по-долу са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Изменения и допълнения:

Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване

Наредба № 1 от 2011 г. за условията и реда за материално подпомагане в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

Наредба № 54 от 2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби

Напиши коментар

Трябва да сте влезли, за да публикувате коментар.

Архив